Бази даних англійською мовою Virtual Library

В інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку» відкрито доступ до електронних баз даних англійською мовою Virtual Library за темами:
- бізнес;
- наука;
- історія та цивілізація;
- література.
Пропонуємо вам ними скористатися:

  EBSCOhost Resources
Gale Resources
Ebrary Public Library (with Elibro & Elivro)
Encyclopedia Britannica
Encyclopedia Britannica for Kids
CQ Resources
• CQ Global Researcher Plus Archive

Reports covering the most current and controversial global issues of the day, from 1923 to the present.
• CQ Researcher Online
Reports covering current and controversial issues in the United States, from 1923 to the present.
Oxford Analytica
Pop Culture Universe
База даних elibraryUSA

База даних elibraryUSA містить 45 баз даних (БД) універсального характеру від великих енциклопедій до науково-популярних статей.
Дану БД можна умовно розділити кілька груп:
- вивчення англійської мови (готові курси, форум учителів і учнів, відео, екскурсія по навчальних закладах),
- документальне дослідження (статті, аналітичні доповіді, есе й т.д), бізнес-інформація, довідковий блок інформації (енциклопедії, довідники),
- ресурси, що містять тільки відео,
- ресурси, призначені для дітей.

За підтримки Посольства США в Україні у відділі документів іноземними мовами (пр. Д. Яворницького, 18, 2-й поверх) для читачів відкрито вільний доступ до баз даних Віртуальної бібліотеки Міжнародної Інформаційної Служби Держдепартаменту США - eLibraryUSA. Це 40 англомовних бібліографічних та повнотекстових електронних баз даних універсального змісту, від енциклопедій та академічних досліджень до науково-популярних статей та навчальних фільмів.

Цей ресурс буде корисним для вчених, викладачів вищих навчальних закладів, студентів.


Презентація


БД «Академік Онфайл»

БД «Академік Онфайл» містить близько 40 мільйонів одиниць інформації з науки, техніки, медицини, мистецтва, юриспруденції, теології, починаючи з 1980 року різного типу. Майже кожна БД оснащена гарним довідково-пошуковим апаратом. Продукт Proquest — це додаток для пошуку в базі даних. Proquest є офіційним цифровим архівом дисертацій Бібліотеки Конгресу США. Продукт Proquest Dissertations & Theses містить більш 2,1 мільйона доступних для продажу дисертацій і дипломних робіт.

Електронний архів - Интегрум

Интегрум - найбільший у світі електронний архів ЗМІ Росії та країн СНД, що поєднує в собі більш 7000 баз.

LIBRARIA - архів української періодики онлайн

LIBRARIA – проект компанії Архівні інформаційні системи (АІС), що здійснюється у співпраці з бібліотеками, архівами та науковими інституціями в Україні та за її межами. Наразі оцифровано близько 700 000 сторінок понад 400 видань українською, польською, німецькою, румунською, їдиш, кримсько-татарською та російською мовами, що видавалися у різних регіонах України та поза її межами від початку до 50-х років ХХ ст. Ресурс постійно наповнюється.

Інформаційно-пошукова система (ІПС) «Законодавство»

Інформаційно-пошукова система (ІПС) «Законодавство» є сучасним і простим засобом для роботи з правовою інформацією. Система має потужний пошуковий апарат та різноманітні засоби відображення документів. Це сукупність нормативно-правових, розпорядчих документів центральних органів державної влади України (Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Президента, Конституційного Суду, Верховного Суду, Вищого господарського суду), міністерств та відомств (Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Державної митної служби, Фонду державного майна тощо).

ІПС містить: міжнародні документи, деякі нормативні документи органів влади СРСР та УРСР, документи регіонального законодавства, коментарі, дайджести, форми та бланки типових документів тощо.

Щоденно база даних поповнюється 70 - 100 документами.

Чисельність документів в ІПС станом на 2011 рік - 338236. повнотекстових документів.

 

Колекція патентної документації

Існує в патентно-технічному відділі на CD-ROM накопичується з 1999 року. Оптичні диски дали можливість не лише значно компактніше зберігати великі обсяги інформації, але й забезпечили досить ефективний пошук за великим набором критеріїв і різноманітними запитами та різні варіанти перегляду документів.

Інформацію в БД «Промислова власність» можна переглянути за обраним розділом. У розділах, де надаються відомості про видані патенти й свідоцтва, подані також дані про чинність охоронних документів. Можливий також , пошук за бібліографічними даними всередині обраного розділу бюлетеня або у всіх номерах, включених до БД.

БД «Описи винаходів в Україні)», «Описи винаходів в РФ», «Винаходи країн світу» є головним і найбільш повним джерелом інформації про патенти на винаходи і корисні моделі. Структура БД як України, Росії та країн світу дозволяє здійснювати різні види пошуку: нумераційний, іменний, тематичний, а також пошук за словами в назвах, повнотекстовий пошук у рефератах , формулах та описах винаходів. Надаються відомості про правовий статус патентів («чинний», «не чинний»). Структурно опис до патенту на винахід включає бібліографічну частину, що міститься на його першій сторінці, власне опис, формулу та графічні матеріали.


Polpred.com Обзор СМИ

Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публикаций собирается вручную. База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 8 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 13000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети. Ссылка "Доступ из дома" в "шапке" polpred.

Polpred.com. Огляд засобів масової інформації. Архів важливих публікацій формуeтся вручну. База даних з рубрикатором: 53 галузi/600 джерел/8 федеральних округів Російської Федерації/235 країн і територій/головні матеріали/статті та інтерв'ю 13000 перших осіб. Щодня отримуємо тисячу новин; повний текст російською мовою, мільйон кращих сюжетів інформаційних агентств і ділової преси за останні 15 років. Пошук з налаштуваннями. Експорт у Word файли сотень ста! тей одним кліком миші. Інтернет-сервіси розподілені по галузях і країнах. Доступ до Polpred.com відкритий з усіх компютерів мережі університету.

http://www.polpred.com/

Контакти
 
Адреса
Телефон
Електронні послуги
 770-57-28

Доступ до мережі Інтернет з можливістю Wi-Fi підключення. Интегрум - найбільший у світі електронний архів ЗМІ країн СНД, що поєднує в собі більш 7000 баз.

731-91-13 

Науково-популярна література, доступ до мережі Інтернет з можливістю Wi-Fi підключення, Колекція патентної документації.

770-35-73

Інформаційно-пошукова система (ІПС) «Законодавство».

731-92-80
Бази даних англійською мовою Virtual Library, доступ до мережі Інтернет з можливістю Wi-Fi підключення, База даних elibraryUSA, БД «Академік Онфайл», Продукт Proquest Dissertations & Theses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49006, м.Дніпропетровськ, вул.Савченка,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2013 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека