Бази даних

Вид пошуку

База даних книг ДОУНБ - результати пошуку

Область пошуку
в знайденому
Формат представлення знайденних документів:
повнийінформаційнийкороткий
Пошуковий запит: <.>GUID=F2E30D25-85A0-4658-8837-DE1B7C1ED63E<.>
Загальна кількість знайденних документів : 1
1.
1572309кп хр
552.08(477)(02.064)
Т 53


    Толстой, Михайло Іванович.
    Речовинно-фізичні особливості гранітоїдів Чехії й України та їхнє зіставлення [Текст] : монографія / М. І. Толстой [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2019. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 196-206. - ISBN 978-966-933-037-6 : 28.80 грн
УДК
Рубрики: Геологія України--Монографії
   Геология Украины--Монографии

   Україна--Геологія
    Украина--Геология

Кл.слова:
геологія України -- геология Украины -- регіональна геологія -- региональная геология -- геологічні дослідження -- геологические исследования -- методика досліджень -- методика исследований -- гірські породи -- горные породы -- гранітоїди Чехії -- гранитоиды Чехии -- гранітоїди України -- гранитоиды Украины -- Брненський масив -- Брненский массив -- Дійський масив -- Дийский массив -- речовинно-фізичні особливості -- вещественно-физические особенности -- мінералого-петрографічні особливості -- минералого-петрографические особенности -- наукові праці -- научные труды

Перейти: Обкладинка, анотація і зміст

Дод.точки доступу:
Костенко, Наталія Валентинівна; Шабатура, Олександр Вікторович; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Киiв)
Примірників всього: 1

Книгосховище (1)
Вільні:
Книгосховище (1) 1572309кп хр
Знайти схожі

 

Copyright © 1999

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека

49006, м.Дніпро, вул.Савченка,10

Тел./факс: (056) 770-57-32

E-Mail: library@libr.dp.ua

(056) 770-35-66 (Довідкова служба)

(056) 724-17-88 (Абонемент)

(056) 770-35-73 (Довідково-бібліографічний відділ)