Бази даних

Вид пошуку

База даних книг ДОУНБ - результати пошуку

Область пошуку
в знайденому
Формат представлення знайденних документів:
повнийінформаційнийкороткий
Пошуковий запит: <.>GUID=D8ACA231-04A2-4CEF-A27F-1A4ECF8F4EF2<.>
Загальна кількість знайденних документів : 1
1.
1568648кп чз 1568649 аб
351.073.533(075.8)
П 88


   
    Публічне адміністрування [Текст] : навч. посіб. / А. С. Даниленко, П. І. Юхименко, Т. В. Сокольська [та ін.]; ред.: А. С. Даниленко, П. І. Юхименко, Т. В. Сокольська ; Білоцерків. нац. аграрн. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 288 с. - ISBN 978-617-673-926-5 : 229.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Державне адміністративне управління--Україна--Навчальні видання для вищих навчальних закладів
   Государственное административное управление--Украина--Учебные издания для высших учебных заведений

   Україна--Державне управління
    Украина--Государственное управление

Кл.слова:
державне управління -- государственное управление -- публічний менеджмент -- публичный менеджмент -- публічне адміністрування -- публичное администрирование -- громадянське суспільство -- гражданское общество -- державні органи -- государственные органы -- місцеве самоврядування -- местное самоуправление -- муніципальна публічна влада -- муниципальная публичная власть -- антикорупційна політика -- антикоррупционная политика -- управлінські рішення -- управленческие решения -- прийняття управлінських рішень -- принятие управленческих решений -- публічні послуги -- публичные услуги -- адміністративні послуги -- административные услуги -- підручники -- учебники -- навчальні посібники -- учебные пособия

Перейти: Обкладинка, анотація і зміст

Дод.точки доступу:
Даниленко, А. С.; Юхименко, П. І.; Сокольська, Т. В.; Даниленко, А. С. \ред.\; Юхименко, П. І. \ред.\; Сокольська, Т. В. \ред.\; Білоцерківський національний аграрний університет
Примірників всього: 2

Читальний зал (1),
Абонемент (1)
Вільні:
Читальний зал (1),
Абонемент (1) 1568648кп чз 1568649 аб
Знайти схожі

 

Copyright © 1999

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека

49006, м.Дніпро, вул.Савченка,10

Тел./факс: (056) 770-57-32

E-Mail: library@libr.dp.ua

(056) 770-35-66 (Довідкова служба)

(056) 724-17-88 (Абонемент)

(056) 770-35-73 (Довідково-бібліографічний відділ)