Бази даних

Вид пошуку

База даних книг ДОУНБ - результати пошуку

Область пошуку
в знайденому
Формат представлення знайденних документів:
повнийінформаційнийкороткий
Пошуковий запит: <.>GUID=C95B9998-36A9-4415-ACA0-BE7999BD0040<.>
Загальна кількість знайденних документів : 1
1.
ф1571783кп рф
025.171(477)(082)
Р 85


   
    Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археографічні дослідження унікальних архівних та бібл. фондів. Вип. 25 = Manuscript and book heritage of Ukraine : Archaeographic Studies of Unique Archival and Library Fonds. ISSUE 25 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л. І. Буряк [та ін.]. - Київ : НБУВ, 2020. - 341 с. : іл. - Укр., англ. мовами. - Бібліогр. в кінці розд. - 141.30 грн.
Примечания об особенностях:
Экз. ф1571783 : экземпляр полный; 24х17х2 см.
Экз. ф1571783 : экземпляр в картонном переплете.
Экз. ф1571783 : переплетные крышки мягкие.
Примечания о происхождении:
Экз. ф1571783 : штамп: КЗК "Дніпропетр. обл. універсальна наук. б-ка", на тит. л., с. 17.
УДК
Рубрики: Бібліотечна справа--Збірники наукових праць
   Библиотечное дело--Сборники научных трудов

   Рукописи

   Україна--Бібліотечна справа
    Украина--Библиотечное дело

Кл.слова:
бібліотечна справа -- библиотечное дело -- бібліотеки України -- библиотеки Украины -- книжкова спадщина -- книжное наследие -- рукописна спадщина -- рукописное наследие -- культурна спадщина України -- культурное наследие Украины -- бібліотечні фонди -- библиотечные фонды -- архівні фонди -- архивные фонды -- книжкові колекції -- книжные коллекции -- українська графіка -- украинская графика -- книжковий рух -- книжное движение -- археологічні дослідження -- археологические исследования -- дослідження фондів -- исследования фондов -- іконографія -- иконография -- шевченкознавство -- шевченковедение -- стародруки -- старопечатные книги -- НБУ ім. В. І. Вернадського -- НБУ им. В. И. Вернадского -- наукові праці -- научные труды

Перейти: Обкладинка, анотація і зміст

Дод.точки доступу:
Буряк, Л. І. \ред.\; Антонюк, Т. Д. \ред.\; Бездрабко, В. В. \ред.\; Національна академія наук України (Київ); Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ); Інститут рукопису
Примірників всього: 1

Рідкий фонд (1)
Вільні:
Рідкий фонд (1) ф1571783кп рф
Знайти схожі

 

Copyright © 1999

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека

49006, м.Дніпро, вул.Савченка,10

Тел./факс: (056) 770-57-32

E-Mail: library@libr.dp.ua

(056) 770-35-66 (Довідкова служба)

(056) 724-17-88 (Абонемент)

(056) 770-35-73 (Довідково-бібліографічний відділ)