Бази даних

Вид пошуку

База даних книг ДОУНБ - результати пошуку

Область пошуку
в знайденому
Формат представлення знайденних документів:
повнийінформаційнийкороткий
Пошуковий запит: <.>GUID=C08153B1-454A-4C9D-A413-7DD7A93D55EA<.>
Загальна кількість знайденних документів : 1
1.
1568663кп хр 1568664 аб
334.722-055.2(076)
Р 64


   
    Розвиток сільського жіночого підприємництва [Текст] : практ. посіб. / О. М. Буднік, О. П. Власенко, В. Є. Данкевич ; за ред. Н. М. Куцмус ; Житомир. нац. агроеколог. ун-т, Громад. орг. "Наукові горизонти". - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 158 с. - ISBN 978-611-01-1684-8 : 139.00 грн
УДК
Рубрики: Приватне підприємництво--Сільське жіноче підприємництво--Україна--Практичні посібники
   Частное предпринимательство--Сельское женское предпринимательство--Украина--Практические пособия

   Україна--Сільськогосподарське підприємництво
    Украина--Сельскохозяйственное предпринимательство

Кл.слова:
економіка України -- экономика Украины -- приватне підприємництво -- частное предпринимательство -- сільське жіноче підприємництво -- сельское женское предпринимательство -- жіноче підприємництво -- женское предпринимательство -- сільськогосподарське підприємництво -- сельскохозяйственное предпринимательство -- жіночий бізнес -- женский бизнес -- управління бізнесом -- управление бизнесом -- сільські територіальні громади -- сельские территориальные общины -- територіальні громади -- территориальные общины -- бізнес-планування -- бизнес-планирование -- стратегічне планування -- стратегическое планирование -- бухгалтерський облік -- бухгалтерский учет -- оптимізація землекористування -- оптимизация землепользования -- маркетингові технології -- маркетинговые технологии -- європейський досвід -- европейский опыт -- практичні посібники -- практические пособия

Перейти: Обкладинка, анотація і зміст

Дод.точки доступу:
Буднік, О. М.; Власенко, О. П.; Данкевич, В. Є.; Куцмус, Н. М. \за ред.\; Житомирський національний агроекологічний університет; Громадська організація "Наукові горизонти"
Примірників всього: 2

Книгосховище (1),
Абонемент (1)
Вільні:
Книгосховище (1),
Абонемент (1) 1568663кп хр 1568664 аб
Знайти схожі

 

Copyright © 1999

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека

49006, м.Дніпро, вул.Савченка,10

Тел./факс: (056) 770-57-32

E-Mail: library@libr.dp.ua

(056) 770-35-66 (Довідкова служба)

(056) 724-17-88 (Абонемент)

(056) 770-35-73 (Довідково-бібліографічний відділ)