Бази даних

Вид пошуку

База даних книг ДОУНБ - результати пошуку

Область пошуку
в знайденому
Формат представлення знайденних документів:
повнийінформаційнийкороткий
Пошуковий запит: <.>GUID=A33E4416-C4B7-465C-8869-ADD551AB8572<.>
Загальна кількість знайденних документів : 1
1.
1571609кп хр
531/534(075.8)
Д 79


    Дубовик, Володимир Миколайович.
    Лекції з механіки [Текст] : навч. посібник / В. М. Дубовик, В. М. Сухов ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 312 с. : рис. - ISBN 978-966-285-580-7 : 132.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Механіка--Навчальні видання для вищих навчальних закладів
   Механика--Учебные издания для высших учебных заведений

Кл.слова:
теорія механіки -- теория механики -- кінематика -- кинематика -- динаміка -- динамика -- закон збереження імпульсу -- закон сохранения импульса -- реактивний рух -- реактивное движение -- кінетична енергія -- кинетическая энергия -- фінітний рух -- финитное движение -- інфінітний рух -- инфинитное движение -- механіка твердого тіла -- механика твердого тела -- динаміка твердого тіла -- динамика твердого тела -- гіроскопи -- гироскопы -- закон всесвітнього тяжіння -- закон всемирного притяжения -- коливання -- колебания -- гідростатика -- гидростатика -- гідродинаміка -- гидродинамика -- релятивістська механіка -- релятивистская механика -- релятивістська диманіка -- релятивистская динамика -- підручники -- учебники -- навчальні посібники

Перейти: Обкладинка, анотація і зміст

Дод.точки доступу:
Сухов, Володимир Миколайович; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (Харків)
Примірників всього: 1

Книгосховище (1)
Вільні:
Книгосховище (1) 1571609кп хр
Знайти схожі

 

Copyright © 1999

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека

49006, м.Дніпро, вул.Савченка,10

Тел./факс: (056) 770-57-32

E-Mail: library@libr.dp.ua

(056) 770-35-66 (Довідкова служба)

(056) 724-17-88 (Абонемент)

(056) 770-35-73 (Довідково-бібліографічний відділ)