Бази даних

Вид пошуку

База даних книг ДОУНБ - результати пошуку

Область пошуку
в знайденому
Формат представлення знайденних документів:
повнийінформаційнийкороткий
Пошуковий запит: <.>GUID=11854B6C-4179-4170-B9FA-DE051F8501EE<.>
Загальна кількість знайденних документів : 1
1.
1574599кп оил
378.016:811(082)
В 43


   
    Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки [Текст] = Teaching languages at higher institutions. Вип. 37 / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; редкол.: С. Є. Лупаренко (голов.) [та ін.]. - Харків : [б. и.], 2020. - 132 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 90.00 грн.
    Содержание:
Алексєєнко, Т. М. Формування механізмів верифікації у діалоговому контакті / Т. М. Алексєєнко, О. Ю. Фадєєва. - С .13=22
Кл.слова: психолінгвістика, мовні маніпуляції, веріфікація
Волков, С. О. Навчення як модифікована форма індивідуального досвіду та його місце у дистанційній освіті / С. О. Волков. - С .23-35
Кл.слова: дистанційне навчання, адаптивне навчання
Кушнір, І. М. Інтегративна модель методичної системи навчання української мови англомовних здобувачів вищої медичної освіти / І. М. Кушнір. - С .36-51
Кл.слова: українська мова як іноземна, іноземні студенти-медики
Надточій, Н. О. Синтез сучасних методів навчання іноземної мови як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів ЗВО / Н. О. Надточій, А. М. Шмелькова. - С .52-64
Кл.слова: методи викладання іноземних мов, мотивація, пізнавальна діяльність
Пліс, В. П. Окремі аспекти підготовки майбутнії учителів-філологів до формування медіякомпетентності старшокласників / В. П. Пліс. - С .65-76
Кл.слова: підготовка вчителів, медіакомпетентність, іноземні мови
Ревуцька, С. М. Використання рутинних класних процедур у запам’ятовуванні та подальшому розвитку комунікативної компетентності / С. М. Ревуцька. - С .77-88
Кл.слова: методика викладання іноземних мов, дрилінг, комунікативна компетентність
Риб’як, В. В. Застосування контекстного підходу до викладання англійської мови професійного спрямування у військових закладах вищої освіти / В. В. Риб’як. - С .89-100
Кл.слова: методика викладання англійської мови, контекстний підхід у викладанні, військові вузи
Черноватий, Л.М. Педагогічна граматика як фреймове поняття для досліджень у галузі методики навчання іноземних мов. Частина 9. Роль свідомості у засвоєнні іноземної мови / Л.М. Черноватий. - С .101-116
Кл.слова: методика навчання іноземної мови, навчання граматики
Юткало, С. Ю. Тестування як форма контролю якості знань студентів на занняттях із німецької мови / С. Ю. Юткало. - С .117-129
Кл.слова: німецька мова, контроль в навчанні, тестування
УДК
Рубрики: Вища освіта--Збірники наукових праць
   Методика викладання

Кл.слова:
вища освіта -- методика викладання -- викладання мов -- навчання іноземних мов -- іноземні мови -- українська мова -- міжпредметні зв`язки -- діалогова мова -- дистанційна освіта -- наукові праці

Перейти: Обкладинка, анотація і зміст

Дод.точки доступу:
Лупаренко, С. Є. \ред.\; Ушакова, Н. І. \ред.\; Тростинська, О. М. \ред.\; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (Харків)
Примірників всього: 1

Відділ іноземної літератури (1)
Вільні:
Відділ іноземної літератури (1) 1574599кп оил
Знайти схожі

 

Copyright © 1999

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека

49006, м.Дніпро, вул.Савченка,10

Тел./факс: (056) 770-57-32

E-Mail: library@libr.dp.ua

(056) 770-35-66 (Довідкова служба)

(056) 724-17-88 (Абонемент)

(056) 770-35-73 (Довідково-бібліографічний відділ)