Учасники проекту

Інструкції

Відеоуроки

Demo Ірбіс з сайту розробника

 

 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ «ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ»

Розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації № р-23/0/3-16 від 20.01.2016 р. було створено робочу групу з реформування бібліотечної галузі в Дніпропетровській області, яка запропонувала низку заходів щодо поетапного реформування роботи публічних бібліотек області з метою підвищення ефективності їх діяльності.
Одним із головних завдань є реалізація роботи зі створення електронних каталогів на фонди кожної публічної бібліотеки Дніпропетровської області.
З метою реалізації цього завдання науково-методичний центр для публічних бібліотек області – Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія (КЗК «ДОУНБ») розробила регіональний проект «Електронний каталог».

Мета регіонального проекту: Створення електронних каталогів на книжкові фонди публічних бібліотек області та перехід на систему корпоративної каталогізації з формування зведеного краєзнавчого каталогу статей із періодичних видань «Дніпропетровщина» та розміщення цих ресурсів на сайті ДОУНБ: www.libr.dp.ua

Завдання регіонального проекту:

• Організація навчання персоналу бібліотек області: проведення групових навчальних семінарів-тренінгів у центральних публічних бібліотеках області та індивідуальних стажувань-практикумів на базі ДОУНБ.

Протягом року, за окремим графіком

• Встановлення спеціальних програмних засобів на АРМи відповідних працівників центральних публічних бібліотек області.

Протягом року, за окремим графіком

• Тестування створених електронних каталогів та їх редагування.


Протягом року, за окремим графіком

• Розміщення на веб-сайті ДОУНБ www.libr.dp.ua електронних каталогів на книжкові фонди публічних бібліотек, які мають обсяг від 500 записів і відповідають необхідним стандартним вимогам, та поповнення краєзнавчого каталогу «Дніпропетровщина» автоматизованими засобами.

Протягом року, за окремим графіком

• Організація контролю за поповненням електронних каталогів та їх якістю.

Постійно

• Організація рекламних заходів щодо використання електронних каталогів публічних бібліотек області.

Протягом року


Очікувані результати регіонального проекту:

• Створення електронних каталогів на фонди публічних бібліотек та централізованих бібліотечних систем та подальша їх підтримка з метою використання локально та в мережі Інтернет.

2019 рік

• Організація роботи зі створення зведеного краєзнавчого каталогу статей із періодичних видань «Дніпропетровщина» в автоматизованій системі віддаленого доступу.

2018 рік

Координатори проекту:

Крупій Г .Я., заст. директора з автоматизації бібліотечних процесів
Абраїмова Т.О., заст. директора з наукової роботи
Литвиненко Н.Г., зав. відділом наукового опрацювання документів та організації каталогів
Луньова І.Є., зав. відділом наукової організації та методики бібліотечної роботиS


    


 
   

 

 
   

 

 
49006, м.Дніпропетровськ, вул.Савченка,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2013 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека